جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 41 مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 41

7- تحقیق کنید این علامت که بر روی برچسب بسته‌بندی برخی کالاها وجود دارد، نشانه چیست؟

عکس: نماد سبزرنگ بازیافت

جواب:

نماد بازیافت یک علامت بین‌المللی است که برای عمل بازیافت مواد، برگزیده شده‌است. این علامت شامل سه پیکان است که همدیگر را دنبال می‌کنند و به معنی چرخه بی‌پایان است.

دکمه بازگشت به بالا