جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 40 مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 40

5- جنبه‌هایی از مصرف‌گرایی را که در محل زندگیتان می‌بینید بیان کنید و درباره آن‌ها اظهار نظر فرمایید.

خرید سالانه وسایل منزل بدون اینکه از کار بیوفتند، خرید بیش از حد لباس، خرید وسایل غیرضروری و لوکس و …

6-  مصرف گرایی چه آسیب‌های اخلاقی برای مردم ایجاد می‌کند؟

مصرف‌گرایی باعث عقب ماندگی کشور و ضعیف شدن پایه‌های اقتصاد می‌شود. همچنین باعث می‌شود که تمام افکار انسان به مادیات گرایش پیدا کند و از معنویات غافل شوند.

دکمه بازگشت به بالا