آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 36 تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 36

9- اگر در آینده فروشندۀ کالا یا محصولی باشید، چه نکاتی را رعایت می‌کنید؟ با مشتری‌ها چگونه رفتار می‌کنید؟

مودب و محترمانه با مشتری‌ها رفتار می‌کنم، هنگامی که عصبانی هستم مشتری‌ها را ناراحت نمی‌کنم، همیشه سعی می‌کنم خوش رو باشم.

اجناسی را که از کیفیت آن‌ها مطمئنم می‌فروشم، کم فروشی یا گران فروشی نمی‌کنم.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …