جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 36 تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 36

9- اگر در آینده فروشندۀ کالا یا محصولی باشید، چه نکاتی را رعایت می‌کنید؟ با مشتری‌ها چگونه رفتار می‌کنید؟

مودب و محترمانه با مشتری‌ها رفتار می‌کنم، هنگامی که عصبانی هستم مشتری‌ها را ناراحت نمی‌کنم، همیشه سعی می‌کنم خوش رو باشم.

اجناسی را که از کیفیت آن‌ها مطمئنم می‌فروشم، کم فروشی یا گران فروشی نمی‌کنم.

دکمه بازگشت به بالا