جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 32 تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 32

1- الف) یک روز خود را مجسم کنید. سپس همۀ کالا‌هایی را که در یک روز از آنها استفاده کرده‌اید اعم ازخوراک، پوشاک، نوشت افزار و وسایل حمل و نقل و …. را رویکاغذ بنویسید. سپس بگویید:

اگر این کالاها تولید نشده بودند چه اتفاقی می‌افتاد؟

زندگی بسیار سخت و حتی طاقت فرسا می‌شد.

این کالاها در کجا و توسط چه کسانی تولید می‌شوند؟

در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، توسط کارگران و مهندسان

ب) دو مورد از کالاها را انتخاب کنید و بگویید تولیدکنندگان برای تولید آنها به چه چیزهایی نیاز داشته‌اند.

لباس (مواد مورد نیاز): نخ، پارچه، دکمه، چرخ‌خیاطی، نیروی انسانی و ..

ربّ (مواد موردنیاز): گوجه فرنگی، حلبی، نیروی انسانی، دستگاه‌های تولید ربّ و…

دکمه بازگشت به بالا