جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 30 بیمه و مقابله با حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 30

2- پرس و جو کنید بیمه منازل مسکونی چیست و چه فایده‌ای دارد؟

هرگاه مورد بیمه واحد مسکونی باشد بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی مورد نظر قرار می گیرد.استفاده همه ما از منزل مسکونی به یک صورت انجام می شود و لذا تمایز این بیمه نامه از سایر بیمه های آتش سوزی بواسطه همین یکنواخت بودن در بهره برداری از موضوع بیمه می باشد. پس بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی خطراتی را که برای منزل مسکونی احتمال وقوع آن می باشد تحت پوشش قرار می دهد.

هر یک از خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل ، زلزله ، سرقت و … می تواند در یک بیمه نامه آتش سوزی ارائه شود که همانگونه که قبلاً ذکر شد خطرات آتش سوزی ، انفجار و صاعقه خطرات اصلی و سایر خطرات بعنوان پوشش اضافی یا خطرات تبعی بسته به نوع بیمه با عناوین و ویژگی های متفاوتی به بیمه گذاران ارائه خواهد گردید و بیمه گذار هنگام خریدن بیمه نامه آتش سوزی در صورت تمایل می تواند از پوششهای اضافی نیز بهره مند گردد.

واحدهای مسکونی را می توان هم به صورت انفرادی و هم گروهی بیمه نمود که بیمه گذاران در صورت خرید بیمه گروهی بیش از 15 واحد از تخفیف بیمه گروهی نیز بهره مند خواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا