جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 25 همدلی و همیاری در حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 25

3- فرض کنید از شما خواسته‌اند دو گروه جهادی برای آسیب‌دیدگان زلزله تشکیل دهید. یک گروه به منطقه اعزام می‌شوند و گروه دیگر باید از همان محل زندگی خود به زلزله‌زدگان کمک کنند.

گروه اول بگویند قبل از رفتن چه آموزش‌هایی باید ببینند. گروه دوم بگویند برای یاری آسیب دیدگان چه کارهایی می‌توانند انجام دهند.

گروه اول: (امدادرسانی)

تربیت نیروی متخصص، آموزش افراد جامعه، تقویت مهارت‌های اجتماعی بازماندگان، افزایش مهارت و دانش امدادگران در راستای کمک به دیگران، نوع پاسخگویی به سوانح بسته به مهارت، ساخت بناها در منظقه‌ای مناسب به صورت استاندارد

گروه دوم:

آب سالم، جمع‌آوری موادغذایی یا جیره خشک، پتو، وسایل بهداشتی، وسایل پزشکی و دارو، لوازم گرمایشی

5- این شعر از کیست؟ معنای شعر را توضیح دهید.

این شعر از سعدی است. انسان‌ها مانند اعضای یک بدن هستند که خلقت همه آن‌ها از یک نوع است. به همین دلیل اگر یک انسان در سختی و مشکل باشد گویی همه انسان‌ها در سختی و مشکل هستند اگر اینگونه نباشد شایسته نیست که ما در زمره انسان‌ها به شمار رویم.

دکمه بازگشت به بالا