جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 16 چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 16

5- به این موقعیت‌ها توجه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می‌شود؟

فردی بخواهد خارج از صفِ افرادی که در نانوایی ایستاده‌اند، نان بگیرد.

حقوق افرادی که در صف هستند ضایع می‌شود.

فردی که در آپارتمان زندگی می‌کند و سهم مشارکت خود در هزینه‌های ساختمان را پرداخت نمی‌کند.

حقوق افرادی که در ساختمان زندگی می‌کنند و برای مشکلات و شارژ آپارتمان پول پرداخت می‌کنند.

راننده‌ای که بدون توجّه به علامت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می‌شود و شد آمد (ترافیک) به‌وجود می‌آورد.

حقوق رانندگان آن خیابان ضایع می‌شود.

موتور سواری که به علّت شلوغی خیابان وارد پیاده‌رو می‌شود و از بین مردم عبور می‌کند.

حقوق افرادی که در پیاده‌رو راه می‌روند را ضایع کرده و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند.

شرکت ساختمانی‌ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.

حقوق افرادی که قرار است در آن سالن ورزشی ورزش کنند و ممکن است که آسیبی به افراد آن سالن برسد.

عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از لابه لای اتومبیل‌ها حرکت می‌کند.

ممکن است تصادف بکند و حقوق راننده‌های پشت چراغ راهنما ضایع می‌شود.

به چند گروه تقسیم شوید و یک مکان یا گروه اجتماعی را انتخاب کنید. جدولی دوستونی رسم کنید که در آن مقررات مربوط به آن مکان در یک ستون و کارکرد آن در ستون مقابل نوشته شود.

مثال: پمپ بنزین: 1-ورود با صف …………… نظم و احترام به حقوق دیگران

 نام مکان مقررات کارکرد
پمپ بنزین ورود باصف نظم و احترام به حقوق دیگران
کلاس درس رعایت سکوت ایجاد آرامش و نظم و احترام به حقوق دیگران
پارک نریختن زباله در پارک تمیز ماندن محیط و جلوگیری از شیوع بیماری

 

دکمه بازگشت به بالا