جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 153 دانش و هنر در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 153

7- همفکری کنید و با توجه به تصویر ابزار و وسایل دربالای صفحه ،مهارت‌ها و هنرهایی را که در ساختن وسایل به کار رفته است، فهرست کنید. مثال: دسته گلدان بز طلیی :فلزکاری ،کنده‌کاری ، …

مجسمه سازی، کنده‌کاری، نقاشی و سفالگری استفاده شده است.

8- به نظر شما چرا از خانه‌های مردم معمولی آن دوران نمونه‌های بسیار کمی مانده، اما بقایای کاخ‌ها، آتشکده‌ها و .. هنوز باقی است؟

چون برای ساخت کاخ و آتشکده و غیره از سنگ آذین استفاده میکردند امابرای ساخت خانه های معمولی از مصالح غیر مقاوم ازقبیل خشت استفاده می کردند.

دکمه بازگشت به بالا