جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 147 عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 147

3- کدام یک از ورزش‌های ایران باستان در جهان امروز مرسوم است؟ چند مورد نام ببرید.

سوارکاری با اسب، تیراندازی، شنا، چوگان

4- کدام ورزش‌های امروزی در ایران باستان وجود نداشته است؟ چرا؟

والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس، اسکی روی یخ، بدمینتون و … 

چون این ورزش‌ها برای کشورهای دیگری است و با گذشت زمان برای مردم کشورهای دیگر هم آموزش داده شده است.

دکمه بازگشت به بالا