جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 146 عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 146

1- همفکری کنید و با توجه به تصاویر، اجزای لباس را در هر یک توضیح دهید.

در لباس مربوط به زن اشکانی می‌توان عمّامه سر و چادر روی آن، پیراهن گشاد و پرچین و زیورآلات متعدد دور گردن را مشاهده کرد. در لباس مربوط به مردان پارسی و مادی، دو نوع کلاه، پیراهن‌های گشاد یا تنگ با چین، آستین‌های تنگ و مچ‌دار یا آستین‌های گشاد و چین دار و داشتن یا نداشتن شلوار، گل کمربند، کفش‌های ساقه کوتاه زبانه‌دار قابل مشاهده است.

2- چند مادۀ غذایی نام ببرید که امروزه مصرف می‌کنید و در زمان ایران باستان نبوده است. بگویید چرا این مواد نمی‌توانستند در آن دوره وجود داشته باشند.

پاستا، پفک و چیپس، سوسیس، کالباس، همبرگر و…

زیرا این مواد غذایی‌ها در نتیجه توسعه علم و صنعت به وجود آمده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا