جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 140 اوضاع اقتصادی در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 140

3- گفت و گو کنید: الف) چرا ساسانیان مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و هند با روم (اروپا) می‌شدند و از این کار چه هدفی داشتند؟

زیرا ساسانیان تمایل داشتند که بازرگانان ایرانی ابریشم چین را به روم صادر کنند و یا اینکه ابریشم خام پس از آنکه در ایران فرآوری شده و به پارچه تبدیل شود به روم فروخته شده و از این راه درآمدزایی کند.

ب) به نظر شما، رفت و آمد بازرگانان از طریق جادۀ ابریشم علاوه بر تجارت و انتقال کالاها، چه پیامدهای دیگری برای مردم کشورهای آن زمان داشت؟ 

ایران در این تجارت به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل می‌کرد که با این کار به شغل‌هایی مانند آشپرخانه‌ها، کشاورزی، کاروانسراها رونق می‌بخشید و هم باعث آشنایی خارجی‌ها با ایران و خرید و فروش محصولات دیگر می‌شد.

دکمه بازگشت به بالا