جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 138 اوضاع اقتصادی در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 138

1- همفکری کنید و پنج شغل یا حرفه از دنیای امروز نام ببرید که در جهان باستان وجود نداشته است. بگویید چرا این حرفه‌ها نمیتوانستند درجامعه آن زمان وجود داشته باشند؟

بازاریابی اینترنتی، فروش اینترنتی، طراحی موبایل و کامپیوتر، برقکار ، خلبانی و…

زیرا تکنولوژی در آن زمان تا این حد پیشرفته نبود که این شغل‌ها پدید آید.

2- پنج شغل یا حرفه از جهان باستان نام ببرید که در دنیای امروز هم وجود دارد. بگویید این حرفه‌ها چه تغییری نسبت به آن زمان داشته‌اند.

کشاورزی، دامپروری، کفاشی، خیاطی، شیشه‌گری و …

در جهان باستان این شغل‌ها با وسایل ابتدایی و با مدل‌هایی ساده ساخته می‌شد ولی امروزه با پیشرفت علم این شغل‌ها با وسایل پیچیده و مدل‌های متنوع به بازار عرضه می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا