جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 128 امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 128

7- گفت ‌و گو کنید: چرا در آن زمان جنگ‌های بزرگی بین حکومت‌ها در می‌گرفت؟ هدف از لشکرکشی‌ها چه بود؟

برای لشکرکشی و توسعه قلمرو و افزایش قدرت

به نظر شما هدف از جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها در جهان امروز چیست؟

توسعه قلمرو و استفاده از ذخایر و مالیات آن کشور برای ثروتمند شدن

8- با کمک معلم خود تحقیق کنید که چه کشورهایی در 50 سال گذشته ،بیشترین جنگ‌ها را در جهان به راه انداختند و میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به هلاکت رسانده‌اند؟

آمریکا، انگلیس، عربستان، شوروی

9- پرس ‌و جو کنید جنگ یا عملیات پارتیزانی چه نوع جنگی است و چرا به این نام مشهور است. نتیجه را به کلاس بیاورید.

پارتیزان یا چریک عضوی از یک گروه مسلح کوچک است که با استفاده از تاکتیک‌های جنگ‌های نامنظم به مبارزه با یک نیروی اشغالگر خارجی می‌پردازد. غیرنظامیانی که در زمان جنگ جهانی دوم در کشورهای اشغال شده توسط آلمان نازی به مبارزه با اشغالگران می‌پرداختند، نمونه از پارتیزان‌ها به‌شمار می‌روند. 

دکمه بازگشت به بالا