آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 126 امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 126

6- به نقشۀ قلمرو ایران در زمان هخامنشیان و ساسانیان توجه کنید .

الف) قلمرو کدام حکومت وسیع‌تر بوده است؟

هخامنشیان

ب) دور شهرهایی که در آن زمان پایتخت بوده‌اند، خط بکشید.

هگمتانه و تخت جمشید

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …