جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 12 من مسئول هستم

مطالعات اجتماعی پنجم: به کار ببندیم صفحه 12

2- اگر دوستی دارید که پدر یا یکی از نزدیکان او، در راه استقلال و دفاع از کشور عزیز و اسلامی ما، شهید شده است، آیا میتوانیم  بگوییم که آن شهید، مسئولیت خود در مقابل خدا و کشورش را به خوبی و کامل انجام داده است؟ درباره دلیل خود، در کلاس گفت و گو کنید.

بله وظیفه خود را در مقابل خدا و کشورش به خوبی انجام داده زیرا در راه خدا جهاد کرده و جانش را در راه دین و امنیت مردم کشورش فدا کرده است.

دکمه بازگشت به بالا