آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 114 قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 114

2- به نقشۀ این صفحه نگاه کنید و بگویید در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است؟

رود کارون

با توجه به مطالبی که در فصل‌های پنجم تا هفتم خواندید، بگویید شرایط جغرافیایی این منطقه چه تأثیری در به وجود آمدن این تمدن داشته است.

تمدن ایلام تمدنی در کوه و دشت است. مردمان این تمدن در کوه‌ها دامداری کرده و پس از مدتی به دشت‌ها سرازیر شدند و در آنجا به کشاورزی مشغول شدند. مردمان این تمدن در دشت‌ها شهرهای بزرگ و در کوه‌ها قلعه‌های محکمی ساختند تا در هنگام حمله دشمن از آن به عنوان سپر استفاده کنند.

3- کاربرگۀ شمارۀ (17) مهرهای ایلامی را اجرا کنید.

کاربرگه شماره 17

بررسی شواهد (مهرهای ایلامی)

ایلامی‌ها برای کارهای مختلف مثل داد و ستد و تجارت یا علامت‌گذاری روی بسته‌بندی کالاهایی که تولید می‌کردند، مهرهایی
ساخته بودند. در این تصویرها، نمونه‌هایی از مهرهای به‌جا مانده از ایلامی‌ها را مشاهده می‌کنید. این مهرها مربوط به حدود پنج هزار فعالیت‌ها و کارهای مختلف آنها حک سال پیش است که باستانشناسان آن‌ها را پیدا کرده‌اند. به نظر میرسد روی این مهرها تصاویری از فعالیت‌ها و کارهای مختلف آن‌ها حک شده است.

1- حدس بزنید هرکدام چه فعالیتی را نشان می‌دهد؟

تصویر (1) پارچه بافی

تصویر (2) کوزه گری

تصویر (3) نانوایی

 

4- نمودار «ویژگی‌های تمدن» را بخوانید. سپس به‌طور گروهی با توجه به مطالب آن و مشاهدۀ تصاویر مربوط به تمدن ایلام، دلیل بیاورید که ایلام  یک تمدن بوده است (برای هر ویژگی، مدارکی مثال بزنید).

  • داشتن هنر و معماری منحصر به فرد مانند چغازنبیل
  • داشتن قوانین و نوشتن آن بر روی لوح‌های گلی
  • داشتن حکومت
  • داشتن خط مخصوص روی آجرهای چغازنبیل

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …