جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 106 میراث فرهنگی و تاریخ

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 106

2- آیا می‌توان تنها با استناد به شواهد و مدارک برجای مانده (یعنی یافته‌های باستانشناسان)، به واقعیت و احوال گذشتگان پی برد؟ به نظر شما چه راه‌های دیگری نیز وجود دارد؟ در این مورد، با معلم خود گفت و گو کنید.

بله، با مطالعه کتاب‌های تاریخی و شرح حال گذشتگان و پرس و جو از سالمندان و افراد مسن در خانواده که آن‌ها هم از گذشتگان شنیده اند.

دکمه بازگشت به بالا