جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 101 جاذبه‌های گردشگری ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 101

8- به عکس مقابل توجه کنید و بگویید.

_ چرا چنین منظره‌ای به وجود آمده است؟

به علت ریختن زباله در طبیعت توسط انسان‌ها

_ چه آسیب‌هایی ایجاد می‌شود؟

باعث آلودگی محیط زیست، شیوع بیماری، آسیب به جانوران و گیاهان

_ برای مقابله با این آسیب‌ها چه باید کرد؟

زباله‌هایی که قابل بازیافت نیستند را در طبیعت رها نکنیم و کسانی ک زباله در طبیعت رها می‌کنند را جریمه کنیم.

دکمه بازگشت به بالا