جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 5 زمین، مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 5

3- ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی؟ نیمکره شرقی یا نیمکره غربی؟ چگونه می‌فهمید؟

ایران به دلیل قرار گرفتن در قسمت بالای خط استوا در نیمکره شمالی و به دلیل قرارگیری در سمت شرق نصف النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا