جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 97 همسایگان ما

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 97

کاربرگه‌ی شماره‌ی 24 را در کلاس کامل کنید.

عکس: نقشه ایران

جواب:

سمت چپ نقشه ایران، مرز بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رود ارس است.

سمت راست نقشه ایران، مرز بین ترکمنستان و ایران رود اترک است.

قسمت پایین نقشه سمت چپ، مرز بین عراق و ایران اروند رود است.

نام کشورهای همسایه:

قسمت بالای نقشه سمت چپ کشور ترکیه است.

قسمت بالا سمت راست کشور افغانستان است.

قسمت پایین سمت چپ کنار عراق، کویت است.

قسمت پایین سمت چپ کنار خلیج فارس، عربستان سعودی است.

 

 

1- روی نقشه، خطوط مرزی ایران را با کشورهای همسایه پررنگ کنید و نام رودهای مرزی را بنویسید.
٢- نام کشورهای همسایه را که با علامت ؟ مشخص شده است، بنویسید.
٣- دریاها را آبی و سایر کشورها را به دلخواه رنگ کنید.

دکمه بازگشت به بالا