جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 89 ویژگی‌های دریاهای ایران

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 89

فعالیت 1:

روز ١٠ اردیبهشت در تقویم ، روز ملی خلیج فارس نامیده شده است . علت چیست ؟ پرس و جو کنید.

زیرا در این روز پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس اخراج شدند و به مناسبت اخراج استعمار و برگشن حاکمیت به ایران این روز را روز خلیج فارس نامیدند.

 

فعالیت 2:

کاربرگه‌ی شماره‌ی ٢١ ، ٢٢ و ٢٣ را انجام دهید.

کاربرگه 21: نقشه‌ی دریاها

1ــ روی نقشه، نام خلیج‌فارس و دریای عمان را بنویسید.

2ــ نام تنگهی هرمز را بنویسید.

3ــ نام کشورهای اطراف خلیج‌فارس را که با علامت ؟ مشخص شده‌اند، بنویسید.

4ــ دریاها را با مداد آبی رنگ کنید.

عکس: قسمت جنوبی از نقشه ایران

جواب:

دریای خلیج فارس و عمان در پایین نقشه قرار دارند.

تنگه ی هرمز بین این دو دریا قرار دارد.

دو قسمت خارج از نقشه ی ایران که با علامت سوال( ؟)مشخص شده سمت چپ کشور عربستان سعودی و سمت راست امارت است.

 

 

 

1ــ نام دریای خزر را روی نقشه بنویسید.

2ــ دریای خزر را با مداد آبی رنگ کنید.

3ــ نام کشورهای اطراف دریای خزر را که با علامت ؟ مشخص شده است، روی نقشه بنویسید.

عکس: قسمتی از نقشه ایران

جواب:

دریای خزر در بالای نقشه قرار دارد.

کشورهای اطراف دریای خزر که با علامت سوال (؟) مشخص شده است سمت چپ روسیه و سمت راست ترکمنستان است.

 

 

کاربرگه 22: دریاهای ایران

الف ــ با استفاده از مطالب متن درس، ویژگی‌های خلیج‌فارس و دریای عمان را در جدول بنویسید و آن‌ها را با هم مقایسه کنید. (شباهت‌ها و تفاوت‌ها)

عکس:

دریای عمان (شوری آب آن از خلیج فارس کمتر است)

خلیج فارس(شوری آب آن از دریای عمان بیشتر است)

جواب:

دریای عمان

  • جزیره ندارد.
  • به اقیانوس هند راه دارد.
  • عمق زیادی دارد.

خلیج فارس

  • جزیره های فراوانی دارد.
  • به اقیانوس هند راه ندارد.
  • عمق آن از دریای عمان کمتر است.

 

 

ب ــ جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

دریا      تنگه       خلیج         دریاچه

1 –   دریاچه   گودال‌های آبی وسیع در سطح زمین است که به اقیانوس راه ندارد.

2 -به پیشروی آب دریاها در داخل خشکی‌ها  خلیج  می‌گویند.

3 -باریکه یا آبراه‌های که دو دریا را به هم وصل می‌کند،  تنگه   نامیده می‌شود.

 

کاربرگه 23: بندرها

الف ــ نام بندرهایی را که روی نقشه نوشته نشده است، بنویسید.

عکس: نقشه ایران

جواب:

اطراف دریای خزر قسمت چپ بندر انزلی، قسمت راست بندر ترکمن.

اطراف دریای خلیج فارس قسمت چپ بندر بوشهر، بالای تنگه هرمز بندر عباس، سمت راست بندر چابهار.

 

 

 

ب ــ در بندرها چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد؟ سه مورد بنویسید.

ماهیگیری، تخلیه کالاهای وارداتی و صادراتی، مسافربری

دکمه بازگشت به بالا