جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 84 لباس از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 84

در کلاس گفت و گو کنید. بعضی بچه‌ها بدون در نظر گرفتن میزان درآمد خانواده، تقاضای لباس‌های جدید یا گران قیمت می‌کنند. آیا به نظر شما این کار درست است؟ چگونه باید تصمیم‌گیری کرد؟

خیر درست نیست. بچه‌ها باید توجه داشته باشند که پدر و مادرها با چه زحمتی درآمد کسب می‌کنند. و خریدن لباس‌های گروه قیمت با توجه به درآمد پدر نوعی اسراف است و باعث ناراحتی خانواده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا