جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 82 لباس از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 82

فعالیت 2:

مغازه‌دارها، لباس‌ها را با مبلغی بیشتر از آنچه از کارگاه تولیدی خریده‌اند به مردم می‌فروشند؛ چرا؟

چون قیمتی که آن‌ها از تولیدی‌ها می‌خرند قیمت عمده محصول است. در حالی که موقع فروش به صورت تک فروشی است که در قیمت تک فروشی هزینه‌های مغازه و حمل و نقل و … نیز بر قیمت خود محصول افزوده می‌شود.

 

فعالیت 3:

فعالیت کاربرگه‌ی شماره‌ی ٢٠ را انجام دهید.

کاربرگه 20: از تولید تا مصرف

1 -مراحل تولید تا مصرف پوشاک را با شماره‌گذاری روی تصاویر نشان دهید.

عکس: گیاه پنبه، خیاط زن لباس اتو می زند، پارچه فروش پارچه ها را می فروشد، خیاط مرد پارچه ها را بُرش می زند، کارخانه پارچه، مغازه لباس فروشی، مرد لباس ها را بسته بندی می کند، مرد پنبه ها را ریسه می کند، زن خیاط لباس ها را با چرخ خیاطی می دوزد.

جواب:

شماره 1 گیاه گنبه

شماره 2 مردی که پنبه ها را ریسه می کند.

شماره 3 گنبه ها به کارخانه می رود و با دستگاه به پارچه تبدیل می شود.

شماره 4 پارچه ها به مغازه برده می شود و مردم آنها را تهیه می کنند.

شماره 5 خیاط مرد پارچه را بُرش می زند.

شماره 6 خیاط زن پارچه های بُرش شده را با چرخ می دوزد.

شماره 7 خیاط زن لباس های آماده شده را اتو می زند.

شماره 8 مرد لباس های آماده شده را در کارتُن بسته بندی می کند.

شماره 9 لباس های آماده شده برای فروش به مغازه می رود.

 

2 -هر یک از عبارت‌های زیر را به کلمه‌ی مناسب وصل کنید.

عکس: 

توان مالی یا مقدار پولی که می توانیم برای تهیه ی یک چیز بپردازیم./ جواب: 4 بودجه

به تواید کالاها به مقدار زیاد و به صورت یک شکل و همسان گفته می شود./ جواب: 3 تولید انبوه

به همکاری افراد مختلف برای تولید یک کالا گفته می شود به طوری که هر کدام از آنها مهارت تولید یک بخش از کالا را دارند./جواب: 1 خط تولید

فروشندگانی که کالاها را به تعداد زیاد و یکجا به مغازه داران دیگر می فروشند./ جواب: 2 عمده فروش

 

دکمه بازگشت به بالا