جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 80 لباس از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 80

فکر کنید و چند کالا یا محصول دیگر نام ببرید که در گذشته به تعداد کم و توسط یک نفر تولید میشد؛ اما امروزه به صورت انبوه در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تولید می‌شود.

کیف، فرش، مربا، جارو و…

دکمه بازگشت به بالا