جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 79 انواع لباس

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 79

فعالیت 3:

به نظر شما چرا لباس‌های محلی را در موزه‌ی مردم‌شناسی حفظ و نگهداری می‌کنند؟

چون لباس‌های محلی بخشی از فرهنگ آن منطقه را نشان می‌دهد و بسیار با ارزش است، با مطالعه در مورد لباس هر منطقه می‌توان با شرایط و آداب و رسوم هر منطقه آشنا شد.

 

فعالیت 4:

کاربرگه‌ی شماره‌ی ١٩«بررسی لباس‌های تاریخی» را در منزل انجام دهید.

کاربرگه 19: انواع لباس در دوره‌های تاریخی

از کتاب‌های تاریخ سال‌های گذشته یا کتاب‌ها و مجلات دیگر، چند تصویر از پوشاک مردم ایران مربوط به دوره‌های تاریخی انتخاب کنید و در این صفحه بچسبانید. چه ویژگی‌هایی در لباس‌های هر دوره مشاهده می‌کنید؟ زیر هر تصویر توضیح کوتاهی بنویسید.

عکس: مجسمه اشکانیان

جواب: در دوران اشکانیان پیراهن های چین دار و بلند دارای آستین های بلند و سربند و کلاه بند

عکس: سربازان ماد

جواب: در دوران مادها لباس ها دارای چین و آستین های گشاد بوده و از تکه های پارچه دوخته می شده است.

عکس: دو زن در دوره ساسانیان

جواب: در دوران ساسانیان لباس ها دارای قد بلند و آستین های بلند بودند و همچنین یک پارچه دور شانه ها پیچیده می شد.

عکس: خانواده ای در دوران قاجار

جواب: در دوران قاجار کلا یک پوشش همگانی بود و لباس زنان دارای شلوار گشاد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا