جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 74 برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 74

فعالیت 9:

به‌طور گروهی ، کاربرگه‌ی شماره‌ی 18 را درباره‌ی آداب و مقررات برخی مکان‌های عمومی گذران اوقات فراغت، کامل کنید.

عکس: کتابخانه ها و کانو های فرهنگی_هنری، سالن های تئاتر و نمایش و سینما، موزه ها و گنجینه ها

جواب:

کتابخانه ها و کانو های فرهنگی_هنری:

 • در داخل سالن سکوت را رعایت کنیم.
 • نظافت محیط کتابخانه را رعایت کنیم.
 • کتاب های امانت گرفته شده را به موقع تحویل دهیم.
 • به میز و صندلی ها آسیب نزنیم.

سالن های تئاتر و نمایش و سینما:

 • نظافت سالن را رعایت کنیم.
 • هنگام اجرای فیلم یا نمایش سکوت را رعایت کنیم.
 • مطابق با شماره صندلی در جای خودمان بنشینیم.
 • هنگام اجرای فیلم یا نمایش بین صندلی ها حرکت نکنیم.

موزه ها و گنجینه ها:

 • از اشیای داخل موزه ها عکس و فیلم نگیریم.
 • به داخل موزه خوراکی نبریم.
 • به اشیای موجود در آن جا دست نزنیم.

 

دکمه بازگشت به بالا