آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 73 برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 73

فعالیت 7:

به چند گروه تقسیم شوید و همفکری کنید. در محل زندگی شما چه امکانات عمومی برای گذران اوقات فراغت وجود دارد؟ پرس‌وجو کنید و نام و نشانی آنها را بنویسید.

کتابخانه، کانون پرورش فکری نوجوانان 

 

فعالیت 8:

فرض کنید قرار است مسئولین شهری یا روستایی در محل زندگی شما امکاناتی برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان فراهم کنند واز شما خواسته‌اند اظهارنظر کنید. چه پیشنهادهایی می‌دهید؟

برگزاری کلاس‌های آموزشی، ایجاد باشگاه ورزشی، کتابخانه، فضای سبز

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …