جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 68 برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 68

در گروه، گفت‌وگو کنید و نتیجه را در کلاس بگویید.

الف ـ به نظر شما ارتباط با خداوند از طریق نماز، دعا و تلاوت قرآن چه تأثیری بر زندگی روزانه‌ی ما دارد؟

انسان را از استرس و روزمرگی‌ها جدا می‌کند و به همین دلیل باعث آرامش می‌شود.

ب ـ به نظر شما چه کارهایی هدر دادن وقت است؟ برای چه کارهایی دوست دارید وقت بیشتری بگذارید؟ در چند سطر بنویسید و در کلاس بخوانید.

تماشای فیلم‌های نامناسب، بازی‌های خشن و … که علاوه بر هدر دادن وقت باعث آسیب‌های روحی و روانی به فرد می‌شود.

 

فعالیت4:

حضرت علی بن ابیطالب(ع) فرموده‌اند: « از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه است »

الف ـ منظور از این عبارت چیست؟ در کلاس گفت‌و گو کنید.

یعنی باید قدر موقعیت‌هایی که برای ما پیش می‌آید را بدانیم و از آن‌ها بهره ببریم تا بعدا اندوهگین و ناراحت نشویم.

دکمه بازگشت به بالا