جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 64 چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 64

فعالیت 2: 

به‌طور گروهی روی یک برگه‌ی کاغذ، نمودار علت و معلول را رسم کنید؛ سپس علت‌های رونق هنر و معماری را در دوره‌ی صفویه روی آن به‌طور خلاصه در محل مناسب بنویسید.

عکس: معلول(نتیجه): رونق هنر و معماری در دوره ی صفویه

جواب: علت ها : حکومت قدرتمند و یکپارچه

رونق تجارت

حمایت از هنرمندان

برقراری امنیت در راه ها و شهرها

 

 

فعالیت 3:

کاربرگه‌های 15 و 16 را کامل کنید.

کاربرگه 15: دقت در آثار تاریخی

١ــ کاخ چهلستون یکی از کاخ‌های صفویان در اصفهان است. سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده است و جلوی آن یک استخر بزرگ وجود دارد. در تالار اصلی آن نقاشی‌های زیبایی به چشم می‌خورد. چرا با اینکه این کاخ بیست ستون دارد به آن چهلستون می‌گویند؟

تصویر کاخ بر روی استخر مقابل کاخ منعکس می‌شود و در واقع عدد چهل یعنی، بیست ستون در واقعیت و بیست ستون در انعکاس داخل استخر است.

 

٢ــ نقاشان روی گنبد مساجد و مینیاتورهای داخل کاخ‌ها، بیشتر چه نقش‌هایی کشیده‌اند؟

عکس: گنبد مساجد، مینیاتورهای داخل کاخ ها

جواب:

 

گیاه، گل، درخت، پرندگان و …

 

٣ــ شهر اصفهان پلهای مشهوری دارد که در زمان صفویه ساخته شده است. پرس‌وجو کنید و نام آن‌ها را بنویسید. اگر توانستید عکس یکی از پل‌ها را هم در این محل بچسبانید.

سی‌وسه پل، پل خواجو، پل چوبی

 

کاربرگه 16: سفرنامه

این دو صفحه از دو سفرنامه برداشته شده است. آن‌ها را بخوانید و مقایسه کنید. نکات مشترک و متفاوت​ آن‌ها را بنویسید.

عکس الف سفرنامه تاورنیه:

… کوچه های اصفهان همه ننگ و کج و معوج و اغلب تاریک است. تمام شهر اصفهان، گذشته از میدان بزرگ و چند بازار سرپوشیده،حالت یک ده را دارد. به شهر شبیه نیست.

چندسال است که شروع کرده اند به ساختن بناهای خوب…

دیوار اطراف اصفهان از خاک است و چند برج بسیار بد دارد.

عکس ب سفرنامه شاردن:

… زیبایی شهر اصفهان به خصوص در کاخ های باشکوه بی شمار، ساختمان های مجلل و فرح افزا،کاروان سراهای وسیع، بازارهای بسیار زیبا،جدول های آب و نهرها و خیابان هایی است که در دو طرف آراسته به درخت چنار است در صورتی که کوی و برزن های دیگر آن به طور کلی بسیار تنگ و ناهموار است.

این شهر دارای هشت دروازه است که هیچ گاه بسته نمی شود. اگرچه درها پوشیده ازآهن است،همیشه خوب مواظبت و نگهداری می شود.

جواب:

نکات مشترک: کوچه های اصفهان تنگ و ناهموار است.

تفاوت ها:

سفرنامه تاورنیه قسمت الف: حالت ده دارد و دیوار اطراف آن از خاک است و برج های بد دارد.

سفرنامه شاردن قسمت ب: کاخ های باشکوه و مجلل اطراف شهر و درهای آهنی وجود دارد.

 

دکمه بازگشت به بالا