جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 63 چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 63

کاربرگه‌ی شماره‌ی 14 را انجام دهید.

کاربرگه 14: خط زمان

تمرین
این موارد را به‌طور تقریبی با علامت × روی خط زمان نشان دهید.

  • تأسیس سلسله‌ی صفویه (درسال ٩٠٧ هجری)
  • انتخاب اصفهان به پایتختی صفویه (در سال 1006 هجری)
  • سقوط سلسله‌ی صفویه (در سال 1135 هجری)

عکس: نمودار

جواب: بین سال 900 تا 910 علامت می خورد. سال 907 هجری.

بعد از سال 1000 علامت می خورد. سال 1006 هجری.

بین سال 1100 تا 1150 علامت می خورد. نزدیک به 1150 یعنی سال 1135 هجری.

 

دکمه بازگشت به بالا