جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 45 پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 45

به نقشه توجه کنید. دین اسلام در کدام قاره‌ها گسترش یافت؟ در هر قاره، یک یا دو کشور را که اسلام در آنها راه یافته است، نام ببرید.

آسیا: ایران، اقغانستان

اروپا: ترکیه، اسپانیا

آفریقا: الجزایر، لیبی

دکمه بازگشت به بالا