جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 42 انرژی را بهتر مصرف کنیم

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 42

فعالیت 5:

کاربرگه‌ی شماره‌ی 12 را انجام دهید.

کاربرگه 12: مراقبت از مصرف انرژی

همراه با اعضای خانواده در مصرف درست انرژی همکاری کنید و در مدت یک هفته کارهایی را که در این زمینه انجام داده‌اید، در جدول بنویسید.

به عهده دانش‌آموز 

 

 

دکمه بازگشت به بالا