جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 26 محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 26

غلات، حبوبات و محصولات جالیزی سه گروه مهم از گیاهان زراعی هستند. همفکری کنید و از هر گروه چند محصول نام ببرید.

غلات: جو، گندم، ذرت و …

حبوبات: عدس، نخود، لوبیا و…

محصولات جالیزی: هندوانه، خربزه، طالبی، خیار و …

 

فعالیت 2:

با همراهی خانواده یکی از دو فعالیت زیر را انجام دهید.

الف- به عهده دانش‌آموز

ب- از یک فروشنده‌ی میوه و سبزی بپرسید کدام محصولات مغازه‌ی او کشت گلخانه‌ای است و آن‌ها را از کجا تهیه می‌کند؟

گوجه، خیار، بادمجان- به طور مستقیم از گلخانه تهیه می‌کنند.

پ- ـ از بزرگترها درباره‌ی «جهادسازندگی» که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روستاها ّفعالیت می‌کرد، پرس‌و جو کنید و چند مورد از اقدامات جهاد را در کلاس بیان کنید.

  1. ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه‌های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعه‌ای توحیدی
  2. کمک به توسعه اقتصاد روستایی از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط محیط زیست در روستاها
  3. کمک به امر سوادآموزی و توسعه دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای و فنی روستاییان جهت بهبودی زندگی خویش
  4. نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن روستاها
  5. ایجاد سازمانی متشکل از کلیه نیروهای مذهبی-سیاسی و اجرایی موجود در کشور با همکاری و پشتیبانی دولت موقت جمهوری اسلامی در سراسر کشور.

 

 

دکمه بازگشت به بالا