جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 25 عوامل موثر در کشاورزی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 25

فعالیت 2:

کاربرگه‌ی شماره‌ی ٥ را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه‌ی 5: عوامل موثر در کشاورزی

١ -این اخبار از روزنامه‌ها برداشته شده است. هر یک از آن‌ها به کدام عوامل موثر بر کشاورزی مربوط است، طبیعی یا انسانی؟

عکس:

1- هجوم آفت سن* در مزارع گندم در ناحیه ی کرمان خسارات زیادی به محصول کشاورزان وارد نمود.

*سن حشره ای است که می تواند به محصولات کشاورزی آسیب برساند. جواب: طبیعی

2- سازمان غله ی کشور اعلام کرد که محصول گندم کشاورزان به موقع خریداری می شود. جواب: انسانی

3- اداره ی کشاورزی ورامین از کشاورزان خواست برای تهیه ی سم و کود به قیمت تعاونی، به این اداره مراجعه کنند… . جواب:طبیعی

4-بارش ناگهانی تگرگ در اردبیل به شکوفه های درختان میوه آسیب جدی وارد نموده است… . جواب: انسانی

5- رئیس اداره ی کشاورزی فیروزآباد به خبرنگار گفت:« وجود آب و آفتاب کافی در این ناحیه، امکان دو بار برداشت محصول در سال را به ما می دهد»… .جواب: طبیعی

 

عکس 2: نمودار را تکمیل کنید:

عوامل موثر در کشاورزی

جواب:

عوامل طبیعی: آب. خاک. هوا

عوامل انسانی: نیروی کار. سرمایه. مواد. ابزار و وسایل

 

 

فعالیت 3:

غذای محلی شما چیست و کدام محصولات کشاورزی در آن به‌کار رفته است؟ کاربرگه‌ی شماره‌ی ٦ را انجام دهید.

کاربرگه 6: غذای محلی

شما هم غذای محلی خودتان و محصولات زراعی یا باغی را که در آن به کار رفته است، بنویسید.

عکس: 

جواب:

من در شهر خوی در آ.غ زندگی می کنم.

غذای محلی شهر ما قویماخ هست. ماده اصلی این غذا آرد است. در این غذا کره، زعفران، شیره انگور یا شکر به کار می رود.

 

 

دکمه بازگشت به بالا