جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 112 مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 112

فعالیت 2:

به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تأسیس کرد؟

به دلیل استقلال و توسعه صنعت و اقتصاد ایران و واردات و صادرات

 

فعالیت 3:

کاربرگه‌ی شماره‌ی ٢٧ را در کلاس تکمیل کنید..

کاربرگه 27: قلمرو ایران و قراردادهای استعماری

این نقشه قلمرو ایران کنونی و سرزمین‌هایی را که به موجب قراردادهای استعماری از ایران جدا شدند، نشان می‌دهد. روی نقشه جهت‌های اصلی و فرعی را بنویسید. سپس بگویید:

ــ در شرق و شمال شرق کدام مناطق قبلا جزء قلمرو ایران بوده‌اند؟ چند مورد نام ببرید. 

هرات، قندهار، بخارا، عشق‌آباد

ــ در شمال غرب ایران، کدام مناطق قبلا جزء قلمرو ایران بوده‌اند؟ چند نمونه نام ببرید. 

ایروان، گرجستان، داغستان

 

فعالیت 4:

یکی از سه فعالیت زیر را انتخاب کنید و انجام دهید. 

الف ـ پیروزی انقالب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) دست بیگانگان را از کشور ما کوتاه کرد. پرسوجو کنید و یک جمله از امام (ره) درباره‌ی قدرت‌های استعمارگر پیدا کنید و به کلاس بیاورید.

«اینجانب نمی ‏گویم ما خود همه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریخِ نه چندان دور خصوصاً، و در سده ‏های اخیر از هر پیشرفتی محروم کرده‏ اند…. وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازی‌های کودکانه و به مسابقه کشاندن خانواده ‌ها و مصرفی بار آوردن هر چه بیشتر… برای عقب نگهداشتن کشورهاست‏.»

 

فعالیت 5:

به تقویم مراجعه، و روز ملی شدن صنعت نفت را در آن پیدا کنید. چرا این روز تعطیل رسمی است؟

روز 29 اسفند، این روز برای گرامیداشت قطع شدن دست بیگانگان از منابع نفتی کشور و لغو شدن تمام قراردادهای نفتی، روز ملی شدن صنعت نفت نامگذاری شد.

دکمه بازگشت به بالا