جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 100 همسایگان ما

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 100

فعالیت 4: 

اگر قرار باشد از یکی از کشورهای همسایه‌ی ایران دیدن کنید، کدام را انتخاب می‌کنید؟ دلایل شما برای سفر به آن کشور چیست؟

کشور عراق، برای زیارت حرم امام علی (ع) و امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)

 

فعالیت 5:

فکر کنید چرا نوروز که یک جشن ایرانی است در کشورهای همسایه‌ی ما نیز وجود دارد؟

زیرا نوروز یک جشن باستانی است و در زمان قدیم آن کشورها جزئی از ایران بودند.

دکمه بازگشت به بالا