جواب قرآن چهارم صفحه 7 درس اول

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 7

 

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 7

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن وصل کنید.

دکمه بازگشت به بالا