آخرین خبرها

جواب قرآن چهارم صفحه 4 پیام قرآنی درس اول

قرآن چهارم: جلسه دوم پیام قرآنی صفحه 4

معنی لغات زیر را بنویسید.

رَبَّنا: پروردگار ما                         مُومِنینَ: مومنان                         یَوم: روز                           حِساب: قیامت

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …