جواب قرآن چهارم صفحه 4 پیام قرآنی درس اول

قرآن چهارم: جلسه دوم پیام قرآنی صفحه 4

معنی لغات زیر را بنویسید.

رَبَّنا: پروردگار ما                         مُومِنینَ: مومنان                         یَوم: روز                           حِساب: قیامت

دکمه بازگشت به بالا