جواب قرآن چهارم صفحه 37 درس ششم

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 37

در عبارات تمرین فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید وصل کنید.

 

دکمه بازگشت به بالا