جواب قرآن چهارم صفحه 26 درس چهارم

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 26

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 26

در عبارات تمرین فوق، دور حروف ناخوانا خط بکشید.

 

دکمه بازگشت به بالا