جواب قرآن چهارم صفحه 13 درس دوم

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 13

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 13

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به ساکن یا تشدید وصل کنید.

 

 

دکمه بازگشت به بالا