آخرین خبرها

جواب قرآن پنجم صفحه 84 تمرین درس دهم

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 84

در عبارات تمرین بالا، اتصالات را با فلش نشان دهید.

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …