جواب قرآن پنجم صفحه 60 تمرین درس هفتم

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 60

در عبارات تمرین بالا، زیر حروف ناخوانا خط بکشید و اتصالات را با فلش نشان دهید. 

دکمه بازگشت به بالا