جواب قرآن پنجم صفحه 6 فعالیت درس اول

قرآن پنجم: جلسه سوم فعالیت صفحه 6

1-  یکی از نام های قرآن «نور» است. به نظر شما چرا خداوند، قرآن را  «نور» نامیده است؟

قرآن سراسر آرامش و لطف و بخشش خداوند است. وقتی کسی قرآن می‌خواند این آرامش و لطف خدا را در دل احساس می‌کند و همچنین قرآن همانند نور و چراغ راه زندگی ما انسان‌ها را نشان می‌دهد.

حتما ببینید

جواب قرآن هشتم صفحه 17 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس اول آموزش مفاهیم صفحه17 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده …