جواب قرآن پنجم صفحه 42 تمرین درس پنجم

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 42

در عبارات تمرین بالا، زیر حروف ناخوانا خط بکشید و همچنین اتصالات را با فلش نشان دهید.

دکمه بازگشت به بالا