جواب قرآن هفتم صفحه 92 انس با قرآن در خانه

صفحه92

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی از سوره طه را کامل کنید.

1-فاصبر علی ما یقولون

پس صبور و شکیبا باش بر آنچه می گویند(مردم)

2-و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها

و تسبیح گوی همراه با ستایش پروردگارت پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن

3-و رزق ربک خیر و ابقی

و روزی پروردگارت بهتر است و پایدارتر است.

4-و امر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها

و فرمان ده خانواده ات را به نماز و در این کار صبور و شکیبا باش؛

5-لانسئلک رزقا

از تو روزی نمی خواهیم؛

6-نحن نرزقک

ما روزی میدهیم به تو،

7-والعاقبة للتقوی:

و عاقبت برای پرهیزکاری است

ج)از صفحه318قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

افلا یرون:آیا توجه نکردند

و لقد قال لهم هرون: و همانا هارون به آنها گفته بود

و اطیعوا امری: و از فرمانم اطاعت کنید

د)از صفحه320 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره درخواست از خداوند برای افزایش علم و دانش انتخاب کنید

متن:رب زدنی علما

ترجمه:پروردگارا بر دانش من بیفزای

دکمه بازگشت به بالا