آخرین خبرها

جواب قرآن هفتم صفحه 88 درس نهم

صفحه88

شما دانش آموز عزىز نىز احساس خود را درباره قرآن بنویسید.

قرآن مانند دریایی از علم و معرفت است و من به عنوان دانش آموز مشتاقانه به دنبال یادگیری مفاهیم عمیق آن هستم. قرآن احساس بنده ی خوب خدا بودن را در من ایجاد می کند و با خواندن و عمل به دستورات آن حس نزدیکی بیشتری با خدا به من دست می دهد.خواندن قرآن و یا حتی شنیدن آن آرامشی بی نظیر را برایم بوجود می آورد که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …