جواب قرآن هفتم صفحه 84 درس نهم

صفحه84

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آخرین آیه سوره کهف و آیه دوم سوره مریم را کامل کنید.

1-قل اِنَّما انا بشر مثلکم یوحی الی

بگو همانا من انسانی هستم مانند شما که فقط بر من وحی می شود

2-اَنَّما الهکم اله واحد

همانا معبود شما فقط خدای یکتاست

3-فمن کان یرجوا لقاء ربه

پس هر کس امید دارد دیدار پروردگارش را

فلیعمل عملا صلحا

پس باید انجام دهد کار شایسته

و لا یشرک بعبادة ربه احدا

و شریک نگیرد برای پرستش پروردگارش کسی را

4-ذکر رحمت ربک عبده زکریا

یادی از لطف و رحمت پروردگارت به بنده اش (حضرت) زکریا.

ج)از صفحه 304 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

قال هذا رحمة من ربی: بگو این رحمتی از جانب پروردگارم است

و نفخ فی الصور: و در صور دمیده می شود

عن ذکری:از یاد من

د)آیه ای در صفحه307قرآن کریم«راه مستقیم»را معرفی کرده است.این آیه را جست و جو، معنا و حفظ کنید.با دقت و تدبر در این آیه میتوانید بگویید راه مستقیم چیست؟

متن: و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

ترجمه:همانا خدا پروردگار(صاحب اختیار)من و پروردگار(صاحب اختیار)شماست،پس بپرستید او را که این راه راست است

دکمه بازگشت به بالا