جواب قرآن هفتم صفحه 79 انس با قرآن در خانه

صفحه79

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-اَ کفرت بالذی خلقک من التراب

آیا کافر شدی به کسی که خلق کرد تو را از خاک؟!

2-لا قوة الا بالله

نیست هیچ توان و قدرتی جز از خدا

3-و یقولون یویلتنا مال هذا الکتب

و می گویند ای وای بر ما چیست این نوشته

لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصها

جا نمانده است هیچ چیز کوچک و بزرگی جز آنکه به حساب آمده است آن،

و وجدوا ما عملوا حاضرا

و حاضر یافتند آنچه را که انجام داده بودند

و لا یظلم ربک احدا

و ستم نمی کند خدا به هیچ کسی

ج)از صفحه300قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فی هذا القرءان: در این قرآن

و اذ قال موسی: هنگامی که موسی گفت

و ربک الغفور ذو الرحمة: و پروردگارت بسیار آمرزنده و دارای رحمت است

د)از صفحهٔ 298 قرآن کریم یک پیام کوتاه و زیبای قرآنی را که بیان می کند همهٔ قدرت ها و نیروها از خداوند سرچشمه می گیرد،انتخاب کنید.این پیام پرمعنا را حفظ کنید.به نظر شما خوب است درچه زمان هایی این پیام را به خاطر بیاوریم و با خود زمزمه کنیم؟

متن: لا قوة الا بالله

ترجمه: هیچ نیرویی جز به قدرت خدا نیست

دکمه بازگشت به بالا