آخرین خبرها

جواب قرآن هفتم صفحه 79 انس با قرآن در خانه

صفحه79

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-اَ کفرت بالذی خلقک من التراب

آیا کافر شدی به کسی که خلق کرد تو را از خاک؟!

2-لا قوة الا بالله

نیست هیچ توان و قدرتی جز از خدا

3-و یقولون یویلتنا مال هذا الکتب

و می گویند ای وای بر ما چیست این نوشته

لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصها

جا نمانده است هیچ چیز کوچک و بزرگی جز آنکه به حساب آمده است آن،

و وجدوا ما عملوا حاضرا

و حاضر یافتند آنچه را که انجام داده بودند

و لا یظلم ربک احدا

و ستم نمی کند خدا به هیچ کسی

ج)از صفحه300قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فی هذا القرءان: در این قرآن

و اذ قال موسی: هنگامی که موسی گفت

و ربک الغفور ذو الرحمة: و پروردگارت بسیار آمرزنده و دارای رحمت است

د)از صفحهٔ 298 قرآن کریم یک پیام کوتاه و زیبای قرآنی را که بیان می کند همهٔ قدرت ها و نیروها از خداوند سرچشمه می گیرد،انتخاب کنید.این پیام پرمعنا را حفظ کنید.به نظر شما خوب است درچه زمان هایی این پیام را به خاطر بیاوریم و با خود زمزمه کنیم؟

متن: لا قوة الا بالله

ترجمه: هیچ نیرویی جز به قدرت خدا نیست

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …