جواب قرآن هفتم صفحه 44 درس چهارم

صفحه44

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید. 

1-قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جهلون

گفت: آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش هنگامی که نادان بودید؟!

2-قالوا اءنک لانت یوسف

گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟

قال انا یوسف و هذا اخی

گفت : من یوسف هستم و این برادر من است.

فان الله لا یضیع الاجر المحسنین

پس همانا خدا از بین نمی برد پاداش نیکوکاران را

ج)از صفحه 248قرآن کریم سه اسم که با«ون»یا«ین»جمع بسته شده است،نوشته و معنا کنید.

عالمین:جهانیان

مشرکین:مشرکان

مجرمین:گناه کاران

د)از صفحه246 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید. 

متن: لا یایئس من روح الله

ترجمه: از لطف و رحمت خدا ناامید نشوید.

دکمه بازگشت به بالا